top of page

הכל על חיי סטודנטים

גדלים יחד

חיי התלמידים בבית הספר הלאומי סטרטפורד תומכים להפליא. המורים שלנו מפתחים קשרים אכפתיים עם תלמידינו, המאפשרים התאמת תכניות הלימודים כדי לענות על הצרכים החברתיים, הרגשיים והחינוכיים של כולם. חווית הסטודנטים שלנו מועשרת על ידי אתלטיקה, הזדמנויות התנדבות, טיולי כיתות ופעילויות חוץ בית ספריות מרגשות אחרות. פנה למידע נוסף.

Back to School with Mask
bottom of page