top of page

ממשל וניהול של בית הספר הלאומי סטרטפורד

על פימדריך ממשל לבתי ספר יסודיים, כל מועצת הנהלה (BOM) צריכה להיות מורכבת משמונה אנשים, המכהנים לתקופה של ארבע שנים. ה-BOM הנוכחי שלנו יכהן עד נובמבר 2023, אז יהיה צורך לבחור מועצת המנהלים החדשה. BOM בית הספר הלאומי של סטרטפורד נפגשים אחת לחודשיים במהלך תקופת הלימודים. אם יש לך התכתבות עבור ה-BOM, אנא שלח לכתובת chair@stratfordns.ie או principal@stratfordns.ie

לוח ניהול

יושב ראש

דניאל מילר

מזכיר מועצת ההנהלה

שרה קורמיקן

נציג מורים

ברייד ברנן

נציג הנאמן וגזבר

איבון קנון

מועמד הורה 1

איליין נרני

מועמד הורה 2

עמיחי גונן

מועמד לקהילה 1

אריקה וינברג

מועמד קהילה 2

ג'רלדין סאליבן

bottom of page